Extra virgin olive oil can improve your memory and reduce the risk of dementia, according to new research. But extra virgin olive oil could provide greater benefits for your mental health than coconut or avocado oil.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 (sredstva zagotavljata EU in SLO)