We invite you to view, smell, taste, tact and visit our olive grove, where you will compare our organic extra virgin olive oil products.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 (sredstva zagotavljata EU in SLO)