Eating foods made with olive oils rich in phenols, substances that have a beneficial effect on the heart, may help prevent harmful blood clots in people with high cholesterol, Spanish researchers report.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 (sredstva zagotavljata EU in SLO)